Bács-Kiskun megyei filmhíradók
a Magyar Nemzeti Filmarchívumban

1. rész
1919 - 1944


Bevezetés

A Magyar Nemzeti Filmarchívum őrzi a XX. században készített, és annak idején a mozikban vetített filmhíradókat. Ezek a filmhíradók a század történetének nagyon fontos forrásai, mivel mozgóképen mutatnak be egy-egy személyt, eseményt vagy helyszínt, köztük olyanokat, amelyeket egyéb forrásból (pl. fotó vagy szöveges leírás) nehezen lehetne rekonstruálni.

A Filmarchívum Dokumentációs Gyűjteményében található egy jegyzék, amely az 1910-es évektől készített filmhíradók leírásait (insertlistáit) tartalmazza. Az insertlisták tartalmazzák a filmhíradó bemutatásának idejét hónap pontossággal, a film jelzetét, a filmben látható vagy hallható szöveget, illetve a jelenetek leírását. A leírások mellett készült egy összesítő jegyzék, amely megyénként, és azon belül helységenként sorolja fel a filmhíradók jelzeteit.

Az insertlistákat egyenként átolvastam, és azokból kiírtam a Bács-Kiskun megye valamely helységével kapcsolatos filmhíradók leírását. Bács-Kiskun megye, mint közigazgatási egység 1950-ben alakult. Előtte a mai megye területének déli része Bács-Bodrog, az északi része pedig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozott.

Ebben a jegyzékben azokat a helységeket sorolom fel, amelyek jelenleg Bács-Kiskun megyéhez tartoznak.

A filmhíradók leírását a helységek betűrendjében sorolom fel. A leírások formája megegyezik a Filmarchívumban lévő leírásokkal.

Néhány eseménynél utánanéztem korabeli újságokban annak, hogy pontosan mikor történt, illetve további információt hol lehet róluk találni. A felhasznált újságok: Bajai Újság, illetve Független Magyarság (szintén bajai megjelenésű lap) a bajai Türr István Múzeum gyűjteményéből.

A filmhíradók 1931 október előtt csak némafilmek voltak.

A leírás formája:


Apostag

1941. II. MFI 887. Magyar Világhíradó

8. Áradások
"A Rákos-patak az enyhe időjárás következtében váratlanul erősen megduzzadt és több helyen kiöntött. A Duna magyarországi szakaszán Apostagnál áttörte a gátat és hatalmas területet öntött el. Utászkatonák robbantják szét az összefagyott jégtömböket."

(Ennek a híradóeseménynek sajnos nem maradt fenn filmanyaga. Címe, témája csak a korabeli forrásokból volt rekonstruálható.)

Alpár (Tiszaalpár)

1940. XII. MFI 876. Magyar Világhíradó

8. Az árvízkárosultakért!
Leírás: Alpár új lakónegyede. Egy ház falára felszegezik a "Dr. Bonczos Miklós tér" táblát. Egy kislány virágcsokrot ad át a vendégeknek. Az utcán egy asztalnál Teleki Pál iratokat ad át az új háztulajdonosoknak.
" Alpáron Teleki Pál gróf miniszterelnök jelenlétében adták át az árvízkárosultaknak a magyar társadalom áldozatkészségéből épült új lakóházakat."


Baja

1927. XII. MFI 200. Magyar Híradó

3. Vass József népjóléti miniszter felavatta a bajai kórház tüdőbeteg pavilonját.
Leírás: Vass József (reverendában) érkezik az avatóünnepségre. "Isten hozta" felírás a kórház épületén. A kórház belseje; a vendégek látogatása a kórtermekben a betegek között; Vass József a betegszobákat szemléli.
[Az esemény 1927. december 11-én, vasárnap történt. Részlet a Bajai Újság 1927. dec. 13-i számából (1. old.):
"Legyen ez a ház az irgalmas szeretet vára" -mondotta Vass miniszter a tüdőbetegpavillon átadásánál. Büszkeszép ünnepség keretében történt meg az új tüdőbetegpavillon ünnepélyes megnyitása vasárnap délelőtt a városi kórházban. (...) A Kalocsáról érkezett autók megállnak a rokkant és szegényház előtt, majd sietve fordulnak a kórház elé, ahol Róna Dezső dr. igazgatófőorvos s az osztályos orvosok fogadják a vendégeket . (...) ]

1931. IV. MFI 372. Magyar Híradó

3. Baja város szeretettel ünneplte meg költő fia, Tóth Kálmán születésének 100-ik évfordulóját.
Leírás: - Bajai tér, ünnepség leventékkel, koszorúzás.
[Az esemény 1931. március 28-án szombaton történt. Részlet a Független Magyarság 1931. márc. 31-i számából (1. old.):
"A centenáriumot ünneplő város. Nyolc bajai középiskola tanuló ifjúsága lelkes hangulatban áldozott a Tóth Kálmán szobor előtt a nagy költő emlékének. A bajai középiskolai ifjúság szombaton délelőtt tíz órakor tartotta centenariális ünnepségét a gróf Zichy Bódog téren az ünnepelt költő: Tóth Kálmán szobra előtt. Ragyogó tavaszi napsütés kedvezett ennek az ünnepségnek, amelyre százak és százak vonultak fel a szobor elé." (...)]

1932. VIII. MFI 445. Magyar Világhíradó

1. Evezős felvonulás Baján Walkó Lajos külügyminiszter, a kerület képviselőjének látogatása alkalmából.
Hiányzik a felvétel.
[Az esemény 1932. aug. 27-én szombaton történt. Részlet a Bajai Újság 1932. aug. 28-i számából (1. old.):
"Baja város, mióta Walko Lajos külügyminiszter a képviselője, fejlődött a legtöbbet. A külügyminiszter egy napot töltött választói között. Baja város országgyűlési képviselője dr. Walko Lajos külügyminiszter tegnap délelőtt érkezett Bajára, választókerületének meglátogatására. (...) A külügyminiszter programjához híven a Hajós Egyletben ebédelt, ahová a kihallgatások végeztével délután fél 3-kor érkezett. Fél 5 óráig tartózkodott itt kellemes hangulatban, majd megtekintette a Kamarásdunán a látványos csónakfelvonulást és filmfelvételeket. (...)"]

1933. XI. MFI 509. Magyar Filmhíradó

1. A magyar buza kivitele.
Kereskedelmi mérlegünk szempontjából annyira nagyjelentőségű buzakivitelünk régnemlátott méretekben indult meg a vasutnál olcsóbb víziutakon.
Leírás: - Zsákolás vagonokból, uszályokra rakás.
- Futura raktárépület.
- Dunai raktárépület Baján, gyűjtőhely.
- Vagonokból kirakás, uszályokba átrakás.

1934. VII. MFI 546. Magyar Világhíradó

3. Szabadtéri előadás Baján
Nagy érdeklődéssel mutatták be Dr. József Ferenc királyi herceg "Kolumbus" című darabját az erre a célra megépített 46 méter hosszú és 28 méter magas korhű hajón.
Leírás: - Színdarabjelenetek és részletek a hajón és a parton.
[Az esemény 1934. aug. 5-én vasárnap történt. Részlet a Bajai Újság 1934 aug. 7-i számából (2. old):
"A Columbus bemutatója. Dr. Ferenc József főherceg Columbus c. érdekes színművének eredeti premierje Szegeden volt két év előtt igen nagy siker mellett, majd a budapesti Belvárosi Színház mutatta be a drámát.A bajai bemutatót vasárnap este tartották meg, melynek különös érdekességet adott, hogy a darabot hajón, a Kamarásduna öblében mutatták be. Megjelent a bajai bemutatón dr. József Ferenc főherceg is, aki vasárnap este közvetlenül a bemutató előtt érkezett Bajára. (...)"]


Bácsalmás

1937. VII. MFI 696. Magyar Világhíradó
4. "Hősök Napja" Bácsalmáson

A Bácska népe József királyi főherceg jelenlétében nagyszabású ünnepet rendezett a hősök emlékére.
Leírás: Ünnepség, egyházi szertartás. József királyi herceg az ünneplők között.
[Az esemény 1937. jún. 13-án történt. Részlet a Független Magyarság 1937 jún. 15-i számából (1. old.):
"Szombaton és vasárnap mélységes kegyelettel áldoztak a megyei hősi halottak emlékének Bácsalmáson.
Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek főpásztor és József kir. főherceg mondottak beszédeket a hősi emlékmű előtt.Vasárnap impozáns keretek között, hatalmas lelkesedéssel rendezték meg Bácsalmáson a Hősök Napját, amelyen a vármegye közönsége a hősi halottak emlékének áldozott maradandó módon. (...) A díszszemle után érkezett meg gróf Zichy Gyula kalocsai érsek dr. Mosonyi Dénes oldalkanonok kíséretében és fényes papi segédlettel tábori misét pontifikált. A mise alatt a tompai gyermekkórus és a fúvószenekarok adtak elő egyházi darabokat. (...)]


Bugac

1936. V. MFI 639. Magyar Világhíradó

4. Bugac.
A hazánkba érkező idegenek újabban rendszeresen felkeresik a kecskeméti határ romantikus pusztáját.
Leírás: Bugac, ménes, gulya, aratás, marokszedés, vendégek Bugacon, nyárson sütés.

1936. VIII. MFI 650. Magyar Világhíradó

2. "Turul" munkatábor.
Bornemissza Géza iparügyi miniszter Bugacon megtekintette a főiskolások vasútépítő munkáját.
Leírás: Főiskolások díszsorfala egyenruhában. Majd homok hordása talicskával, és lapátolás.


Dunapataj

1934. IX. MFI 550. Magyar Világhíradó

3. Modern templombővítés
Az 1760/61-ben épült Dunapataji templom kibővítése céljából Möller Károly építész tervei szerint a szentélyt nyolc méterrel eltolták - a freskók megrongálása nélkül.
Leírás: Építkezési munkaképek; a templomépület egy része alá hengerfákat helyeztek, amelyeken az épületrész a megfelelő távolságra továbbgördül.Érsekcsanád

1941. III. MFI 891. Magyar Világhíradó

Gátrobbantás Érsekcsanád mellett.
Érsekcsanádnál 40 méter hosszúságban felrobbantották a dunai védőgátat, hogy az árvizet a folyamba visszavezessék.
Leírás: Dinamit elhelyezés; robbantás; visszafolyó víz.
[Az esemény 1941. márc. 11-én történt. Részlet a Független Magyarság 1941. márc. 13-i számából (1. old.):
"Három helyen felrobbantották Érsekcsanádon a Dunatöltést. A víz óriási erővel tódult vissza a Dunába. Bonczos Miklós dr. árvizvédelmi kormánybiztos Baján.Kedden délelőtt fél 12 órakor Szekszárd felől autóval Bajára érkezett vitéz dr. Bonczos Miklós államtitkár, árvizvédelmi kormánybiztos a kormánybiztosság műszaki szakértőivel, továbbá a MTI és a Magyar Film Iroda munkatársai kiséretében (...). Első utja a főispáni hivatalba vezetett, ahonnan azután azonnal kisietett az érsekcsanádi határban lévő Dunatöltés átvágási szinhelyére. (...) A bajai utászok a belvizet visszatartó nyulgátat három helyen felrobbantották (...). A megnyitás után vitéz Bonczos Miklós kormánybiztos, Kászonyi Richárd főispán, továbbá a MTI és MFI kiküldött munkatársai és fotoriporterei az utászok motoros csónakjába szálltak és körülbelül tíz kilométeres körzetben megtekintették a vizben álló és részben összedőlt tanyákat. A filmfelvételeket később Baján is bemutatják.(...)

1942. november MFI 979. Magyar Világhíradó

2. /Népi esküvő Érsekcsanádon/
Leírás: - A templom kívülről.- Esküvői menet, szertartás.
- Lakodalom, tánc népviseletben.
[A filmhíradó eseménynek nincs címe, ezt a címet a leírás készítője adta.]
[A film 1942. okt. 28-án készült Érsekcsanádon, Bálint Dezső és Fajszi Erzsébet esküvőjén.]


Homokmégy

1944. július. MFI 1064. Magyar Világhíradó

3. A Magyar Bokréta Szövetség népi bemutatói
Leírás: pillanatképek a homokmégyi népviseleti napról
Kalocsa

1943. július. MFI 1013. Magyar Világhíradó

5. /Grősz József, a kalocsai új érsek fogadása/
Leírás: - elegáns kocsin érkezik a főpap - négyes lófogaton keresztülhajtat a diadalkapun magyaros kocsisok, pántlikás népviseletes leánykordon között- az ünnepélyes beiktatási ceremónia, a székesegyház épülete /darutollas díszmagyaros öltözékek, díszes katonai egyenruhák és papi jelmezek/
[A filmhíradó eseménynek nincs címe, ezt a címet a leírás készítője adta.]
[Az esemény 1943. júl. 11-én történt. Részlet a Független Magyarság 1943 júl. 12-i számából:
"Kalocsára érkezett az új főpásztor. Ma délelőtt ment végbe az ünnepélyes beiktatás.Grősz József dr., Kalocsa új érseke tegnap, vasárnap délután öt órakor ünnepélyesen bevonult székvárosába. (...) Itt az érsek négyesfogatra szállt és diadalkapun keresztül az érseki székesegyházhoz hajtatott. (...) Ma délelőtt fél 11 órakor került sor a székesegyházban az ünnepélyes beiktatásra."]


Kecskemét

1919. V. Vörös Riportfilm 6.

A frontokon
(...) Kecskeméten.
Leírás: Kecskeméti városrész. Böhm [Vilmos] vezetésével felvonuló egységek, menetelő katonák. Böhm és vezérkara vidéki város nagy térségén figyeli a menetelő katonákat. Böhm Vilmos szónokol. (2:25-nél kezdődik a Kecskeméten forgatott rész.)

1926. X. MFI 138. Magyar Híradó

3. 28 Kecskemét környéki tanyai iskola felavatása.
[Nincs meg a film leírása.]

1926. XI. MFI 143. Magyar Híradó

1. Szüreti mulatság Kecskemét város szikrai szőlőtelepén.
Leírás: Szőlőkoszorú, mögöttük szüretelők. Népzenekar érkezik, közben is húzzák. Mulatozók, táncoló párok, cigányzenekar.

1928. X. MFI 242. Magyar Híradó

2. Az "Ujság" - "Vidékre Budapest!" akciójának első kirándulása. Négyszáz fővárosi diák látogatása Kecskeméten.
Leírás: - Befutó vonat, a vonatról leszálló diákok.Kóbor Tamás, a mozgalom vezetője megköszöni Szabó Jenő tanácsnoknak Kecskemét város vendégszeretetét.- Kóbor Tamás beszél, üdvözlések. Katona József szobra Kecskeméten, koszorúzás.A Piac-téren a városháza előtt.Városháza épülete, előtte ünnepség. Kirándulás az épülő Tiszaugi vasúti hídhoz. Diákok sora, háttérben hídépítkezés. A kecskeméti híres "Szikra" szőllőben.Diákok a szőlőben. Bográcsban főzés, étkező diákok.

1930. V. MFI 323. Magyar Híradó

5. Országos Katona-ünnep Kecskeméten. A Szentháromság temetőben hatalmas uj síremléket állítottak a 100 év előtt elhunyt Katona Józsefnek, a Bánk Bán halhatatlan szerzőjének.
Leírás: - Katona József síremléke a kecskeméti temetőben. Síremlék avatása, gyászszertartás, szónoklat.

1932. VIII. MFI 441. Magyar Világhíradó

2. Hajnali gyümölcspiac Kecskeméten. A világhíres barack mintaszerű csomagolásban és feldolgozásban kerül forgalomba.
Leírás: - Gyümölcsös szekerek Kecskemét piacán, standok kosarakkal, gyümölccsel megrakva; gyümölcs szortírozás, ládázás.

1934. júl. MFI 544.

4. A kecskeméti "Hírös hét" megnyitása.
[A filmhíradó és az insertlista nincs meg a Filmarchívumban, a leírás forrása: Budapesti Hírlap 1934. júl. 28. 13. old.]

 1934. okt. MFI 556.

3. Új magyar autóút.
A kormányzó avatta fel a London-Stambul transzkontinentális út Budapest és Kecskemét közötti szakaszát.
Leírás: Országúton avatási ünnepség. Horthy Miklós elvágja a szalagot, majd autóba száll és elsőként indul el az új úton. Az egyik faluban díszkapu, "Isten hozott" felirattal. Éljenzés.

1935. V. MFI 585. Magyar Világhíradó

2. Huszárok ünnepe Kecskeméten
A jászkun huszárok tavaszi ezrednapján lovasmutatványok és harcászati gyakorlatok szórakoztatták a megjelent közönséget.
Leírás: Huszárok, lovasverseny. Lovon ülő vívók. Nézőközönség, harcászati gyakorlatok.

1936. VII. MFI 648. Magyar Világhíradó

2. Hírös hét.
Hóman Bálint kultuszminiszter nyitotta meg a kecskeméti Hírös Hetet.
[Hiányzik a felvétel.]

1937. X. MFI 713. Magyar Világhíradó

3. Borközraktárak.
Darányi Kálmán dr. miniszterelnök avatta fel Kecskeméten a magyar bortermelés érdekében épített állami pincéket.
Leírás: Autóból kiszálló vendégek. Darányit fogadják, kézfogások. Ünneplő tömeg. Felirat az épület homlokzatán: M. KIR. ÁLLAMI BORPINCE. Ünneplő tömeg. A borpince épülete kívülről. [Össz.: 40 mp.]

1939. I. MFI 778. Magyar Világhíradó

2. Eltemették Koncz József, Munkácson hősi halált halt főhadnagyot.
Vitéz leveldi Kozma Miklós beszéde után katonai pompával temették Koncz József hősi halált halt főhadnagyot Kecskeméten.

1939. VI. MFI 798. Magyar Világhíradó

6. Kecskeméten rendezték meg Magyarország ezévi férfi-tornász bajnokságát.
Leírás: Sportolók felvonulása; gyakorlatok gyűrűn, korláton; díjkiosztás.

1939. X. MFI 815. Magyar Világhíradó

6. Kecskemét - Dunaföldvár.
A kormány útépítési tervéből megvalósult az Alföld egyik főközlekedési útvonala.
Leírás: Új útszakasz járművekkel, Kecskemét és Dunaföldvár között.
[Cikk a Kalocsai Néplap 1939. augusztus 12-i számából: "A kecskemét-dunaföldvári új betonút munkálatai befejezést nyertek, az út mentén az utolsó símítások folynak s bár a hivatalos megnyitás időpontját még nem tűzték ki, a forgalom teljes hosszában megindult rajta. (...)"]

1939. X. MFI 817. Magyar Világhíradó

Gazdasági oktatás.
Hóman Bálint kultuszminiszter mondott beszédet a kecskeméti állami mezőgazdasági középiskola tangazdaságának felavatásán.

1941. VI. MFI 903. Magyar Világhíradó

Vasúti aluljáró Kecskeméten.
Magyarország kormányzója ünnepélyesen avatta fel a kétesztendős munkával épült vasúti aluljárót.
Leírás: - Avatási ünnepség az aluljáró előtt Horthy Miklós jelenlétével.A kamera követi a résztvevők átvonulását az aluljárón.

 1942. június. MFI 955. Magyar Világhíradó

7. Kecskemét.
Kecskeméten Kállay Miklós miniszterelnök búcsúztatta a harctérre induló honvédeket.

 1943. március. MFI 994. Magyar Világhíradó

8. /Gyors-leventék motoros kiképzése a katonai előképzés keretében.
Leírás: - Távolsági motorverseny autóúton, sorfalak között. - A Kecskeméten állomásozó honvédek páncélos alakulatai /tankok, bakák/.

1943. április. MFI 997. Magyar Világhíradó

7. /Kívánsághangverseny Kecskeméten/
Leírás: - népszerű magyar színészek magyar nótákat énekelnek (Pethes Ferenc, Simor Erzsi stb.). Eredeti hang. - férfikórus katonadalokat énekel - egy operaária - a színház belseje a közönséggel
[A filmhíradó eseménynek nincs címe, ezt a címet a leírás készítője adta.]

 1943. szeptember. MFI 1021. Magyar Világhíradó

9. /Platty Pál altábornagy átadja a kecskeméti honvéd gyalogezrednek a Kormányzó úr csapatzászló szalagját./
Leírás: - felsorakozik és tiszteleg, aztán masírozik az ezred, élén a zászlóvivővel.
[A filmhíradó eseménynek nincs címe, ezt a címet a leírás készítője adta.]

1943. október. MFI 1026. Magyar Világhíradó

5. /Katonai emlékmű avatás a kecskeméti volt 38-as császári és kir. gyalogezrednél, a Mollinary bakáknál./
Leírás: - díszes egyenruhában magasrangú tisztek és darutollas díszmagyarban egyéb előkelőségek az ünnepségen - az emlékmű és a koszorúzás tisztelgéssel, masírozással
[A filmhíradó eseménynek nincs címe, ezt a címet a leírás készítője adta.]

1944. február. MFI 1042. Magyar Világhíradó

6. Koszorúzás Kecskeméten a Mollináry emlékműnél
Leírás: - felsorakoznak a díszszázadok - a kecskeméti állomásparancsnok a hős Mollináry bakák szellemének megőrzésére megkoszorúzza a Mollináry hősi emlékművet - díszmenet.

1944. február. MFI 1043. Magyar Világhíradó

6. Kecskemét - labdarúgó mérkőzés
Leírás: - pillanatképek a magyar katonai válogatott és a kecskeméti honvédek labdarúgócsapatának összecsapásából- pillanatképek a szegedi meccsből, ahol a katonai válogatott a szegedi honvéd csapata ellen játszott - a szegedi meccs hóviharban zajlott le; havas, lucskos pálya - közönségképek.

1944. október. MFI 1075. Magyar Világhíradó

4. Jó az idei gyümölcstermés
Leírás: - almaszedés, válogatás, csomagolás - hajnali kecskeméti gyümölcspiac, mely gazdag választékot kínálKiskőrös

1941. november. MFI 924. Magyar Világhíradó

4. Szüret után az Alföldön
Bárczay János földművelésügyi államtitkár meglátogatta az alföldi szőllősgazdákat. Kiskőrösön bejelentette a vadvizek és a rossz időjárás miatt károsultak megsegítését.
Leírás: Bárczay János beszél a szőlősgazdák előtt (nem hallható).


Kiskunfélegyháza

1934. X. MFI 557. Magyar Világhíradó

3. Ünnepel a Kiskunság.
Az őszi mezőgazdasági munkálatok befejeztével kiskun viseletben ünnepi felvonulást rendezett Félegyháza népe.
Leírás: Lovasbandérium a felvonulás élén. Kiskunfélegyházi képek. Felvonulás, a menetben népi játékok, gyermekek csoportja népviseletben.

 1941. november. MFI 923. Magyar Világhíradó.

5. Hármas ikrek
Szöveg: Dóra István 10 gyermekes MÁV kocsirendezőnek, abból az alkalomból, hogy feleségének hármas ikrei születtek, vitéz nagybányai Horthy István államtitkár, a MÁV elnöke személyesen adta birtokba a háromszobás családi házat, amelyet a szegedi vasutasok önkéntes adományaiból Kiskunfélegyházán építettek. A nyolc hónapos ikreknek a MÁV elnöke a keresztapja.
Leírás: - A háromszobás családi ház kívülről, és kis ünnepség a ház előtt. - (Horthy István nem látható.) - Totálkép a szülőkről és az ikrekről.

1944. június. MFI 1061. Magyar Világhíradó.

1. Kiskunfélegyháza
Leírás: - homokdombok elhordása - a futóhomokot szalmával megkötik - mocsarak feltöltése - szőlővel és gyümölcsfákkal ültetik be az egykor hasznavehetetlen földeket - a területeken az Országos Nép- és Családvédelmi Alapból földhöz juttatottak gazdálkodnakKiskunhalas

1929. XII. MFI 306. Magyar Híradó

2. A kiskunhalasi híres csipkekészítő műhely, melynek művészi munkáit nagyrészt a külföld vásárolja.
Leírás: - Csipkekészítés Kiskunhalason, különféle csipkeminták.


1930. II. MFI 316. Magyar Híradó

1. Országos gazdanapot tartottak Kiskunhalason, melyen Mayer János földművelésügyi miniszter is részt vett.
Leírás: - Kiskunhalas látképe. Lovascsoport a fogadásnál, előkelőségek érkezése.

1935. VI. MFI 592. Magyar Világhíradó

3. Csipkekiállítás Halason
Fekete Imre polgármester üdvözölte a kiskunhalasi csipkeház megnyitására érkező Petneházy államtitkárt.
Leírás: Kiskunhalas, a csipkekiállítás épülete, ünnepség a kiállítás megnyitásánál, népviseleti csoportok. A kiállítás részei: csipkék szobája, falitányérok, háziszőttes függönyök, kovácsolt vascsillár, bolthajtásos fal, faragott bútor, búboskemence körben padkával. Tornácon kézimunkázó nők, kész kézimunkával.

1936. IX. MFI 656.

1. 500 éves jubileum
Ünnepélyes keretek között ülte meg a csipkekészítéséről nevezetes Kiskunhalas félévezredes jubileumát.
Leírás: Kiskunhalas látképe, lakosok népviseletben. Tornácon népviseletbe öltözött nők hímzés közben, halasi csipke, galambduc.

1938. IV. MFI 738. Magyar Világhíradó

2. Gazdanap Halason. Kiskunhalas lakossága lelkesen fogadta a gazdagyűlésre érkező Marschall Ferenc földművelésügyi minisztert.
Leírás: Kiskunhalas látképe, Marschall Ferenc földm. min. érkezése, fogadása, bevonulás a városba.

1939. I. MFI. 776.

1. Kiskunhalas.
Vitéz Bonczos Miklós belügyi államtitkár neje avatta fel Pestmegye első tüdőbeteg gondozó intézetét.
Leírás: Kórházépület és udvara, az épületen "Szent István tüdőbeteggondozó intézet" tábla; érkező vendégek; belső képek, rendelő, fekvőterasz.

1942. VII. MFI. 959.

1. Vidám honvédek.
"A harctérről hazatért kiskunhalasi kerékpáros zászlóalj nagy érdeklődés mellett tartotta meg sportbemutatóját. A műsort tréfás jelenetek tarkították. "


Kunszentmiklós

1932. XII. Magyar Világhíradó 462.

8. Újévi köszöntő.
Illyés Imre kunszentmiklósi parasztgazda újévi köszöntőt mond.

1936. III. MFI 629. Magyar Világhíradó

2. Árvíz az Alföldön.
A Duna-Tiszaközi nagy csatorna áradása Kunszentmiklós környékén több mint 10.000 holdnyi területet öntött el.
Leírás: Árterület, kis lakóházak a vízben Kunszentmiklósnál, nyúlgát építése.


Miske

1942. december. MFI 983. Magyar Világhíradó

1. /Szövetkezeti paprikafeldolgozó üzem Miskén./
Leírás: - Munkaképek: paprikafeldolgozás. - Wünscher Frigyes, a Hangya Szövetkezet alelnöke kitüntetést ad át Horváth Sándor tanítónak /a szövetkezeti mintaközséggé való fejlesztésben szerzett érdemeiért./
[A filmhíradó eseménynek nincs címe, ezt a címet a leírás készítője adta.]


Nagybaracska

1938. X. MFI 765. Magyar Világhíradó

1. Az Országos Közegészségügyi Intézet zöldkeresztes védőnői
A MAGYAR FALUÉRT...
Az Orsz. Közegészségügyi Intézet zöldkeresztes védőnői végzik a népegészségügy apostoli munkáját.

A filmet Nagybaracskán forgatták. A képeken látszik a nagybaracskai zöldkeresztes ház, az utca és néhány lakóház. A váróteremben várakozó lányok és asszonyok népviseletben vannak. A film végén néhány másodpercre a nagybaracskai Gyöngyösbokrétások tánca is látható.
Részlet a Független Magyarság 1938. szept. 14-i számából (3. p.): "A nagybaracskai zöldkeresztes egészségházról és Gyöngyös bokrétáról két napon át filmfelvételeket készítettek egy nagyszabású kulturfilmhez. (...) A filmezők felvételeket készítettek a nagybaracskai zöldkeresztes egészségházról, belső berendezéséről, a rendeléséről és tanácsadásáról. Ezenkívül a nagybaracskai Gyöngyösbokréta különböző táncbemutatóiról is készítettek felvételeket. (...)"]


Solt

1941. III. MFI 889. Magyar Világhíradó

Az árvíz levezetése.
Solt mellett átvágták a töltést, hogy a megrekedt árvizet a Dunába visszavezessék.
Leírás: Solt mellett a dunai töltés átvágása (munkaképek), a beáramló víz.


Szakmár

1938. IV. MFI 739. Magyar Világhíradó

4. Husvét.
Festői viseletben ülte meg Szakmár lakossága a feltámadás ünnepét.
Leírás: vidéki kép, virágzó fa; kis kacsák és libák; tojásfestő leányok és asszonyok népviseletben; tál, hímestojásokkal; körmenet, háttérben falusi templom, harangzúgás, a körmenet részei, papok, leventék, népviseletes nők.

1940. VII. MFI 854. Magyar Világhíradó

Tíz éves a bokréta.
A Magyar Bokréta Szövetség jubiláris népi bemutatója Szakmáron.
Leírás: - A szakmári templom (totál) - Népviseletbe öltözött emberek felvonulása, népitánc.


Tiszaug

1929. X. MFI 296. Magyar Híradó

6. A Kormányzó átadja a forgalomnak a tiszaugi új Tisza-hidat
Leírás: - A híd (félközel). Avatási ünnepség, Horthy kioldja a kifeszített szalagot, majd kísérettel áthalad a hídon. Szónoklat.


 Egyéb filmek:

1926. III. MFI 106. Magyar Híradó

3. A Magyar Államvasutak uj elektromos kocsija, mely Baja-Báttaszék között fog közlekedni.
Leírás: Villanymozdony, bizottság a kocsi előtt. Szembe jövő villanymozdony.

1930. IX. MFI 343. Magyar Híradó.

1. Vass József népjóléti miniszter kalocsai nagyprépost temetése. [Budapesten].